За БФБЛ

Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е водещата бизнес организация в България, промотираща ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО). БФБЛ е бизнес асоциация, чийто висш ръководен орган е Общото събрание, а управленските функции са съсредоточени в Управителния съвет. Форумът е асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите (МФБЛ).

Основан е на 6 ноември 1998 година в София от 12 водещи международни и български компании и неправителствени организации, вдъхновени от идеята за етичен бизнес, от президента Петър Стоянов и Н.В. Принца на Уелс.

Стремежът на БФБЛ е:

  • да насърчава социално отговорните бизнес практики, които са от полза едновременно за бизнеса и обществото;
  • да разработва проекти и програми, които показват как бизнесът, правителството и гражданското общество се справят успешно с разнообразни социални проблеми като работят заедно;
  • да подпомага обединяването на ресурси по партньорски проекти с цел разширяването на мащаба и постигането на максимален ефект;
  • да се обменят идеи, информация и опит по въпросите на социално отговорните бизнес практики и партньорски дейности на местно и международно ниво, за да насърчава следването им;
  • да съдейства за изграждане на лидерски и управленски умения в тази област.

Членове на БФБЛ

» Присъединете се към БФБЛ

© 1999-2020 БФБЛ. Всички права запазени | Условия за ползване | Политика за поверителност
Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
Следвайте ни в: