Новини от БФБЛ и партньори

И България има своя Харта за многообразието

12 септември 2020
И България има своя Харта за многообразието

С радост споделяме, че Хартата за многообразието в България – съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията, която има за цел да насърчи политиките за многообразие в работната среда у нас, ще стартира на официална церемония на 18 септември 2020 г. в София.

Събитието ще се състои от 10 ч. в х-л Хилтън и ще бъде стриймвано на живо във фейсбук страницата на БФБЛ (на български) и фейсбук страницата на Хартата (на английски). За регистрация и допълнителна информация, моля, вижте тук.

Хартата за многообразието в България е доброволен и публично поет ангажимент на компания или организация с цел създаване и прилагане на проактивна политика за управление на многообразието и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност. Хартата има за цел да стимулира компаниите да разпознават и използват многообразието сред своите служители, клиенти и партньори.

Със съвместния проект на БФБЛ и ЦИД, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, България се присъединява към още 24 страни от общността, в които действа национална Харта за многообразието. С това страната ни ще допринесе за международните усилия за повече многообразие и приобщаване и по-малко дискриминация.  

В рамките на инициативата експертите от ЦИД изготвиха няколко проучвания – на правно-регулаторната рамка, на текущото състояние и перспективите пред управлението на многообразието сред компаниите у нас, разработен беше и текст на Хартата. Всички те са достъпни на сайта на инициативата тук.

Учредители на Хартата са 10 компании – Астра Зенека, Аларик, Джапан Табако Интернешънъл, Екофарм, М3 Комюникейшънс Груп, ЧЕЗ, Сименс, Юник Естейтс, Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявано от Селектиум, и Шел. Всички те са сред най-активните членове на БФБЛ, които изпращат ясно послание, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си.

„Горди сме, че като общност на отговорния бизнес БФБЛ е сред двигателите на българската Харта за многообразието – още една стойностна инициатива в нашето портфолио от значими за бизнес и социалната среда проекти. Уверени сме, че   ценностите на равенството и многообразието ще бъдат припознати от множество работодатели в корпоративния сектор, както от тези, които вече ги прилагат на практика, така и от онези, които сега ще се запознаят с предимствата им. Ползите от различията са особено важни в днешната глобална конкурентна среда и в настоящата кризисна ситуация, която изисква адаптивност, изобретателност и устойчивост. Редица изследвания, базирани на опита на огромен брой компании, показват, че включването на хора с различни способности и от всички социални групи създава добавена стойност за бизнеса, като пряко способства успешното му развитие в дългoсрочен план и има принос за подобряване на цялостния обществен климат. Хартата е важен инструмент в утвърждаването на този печеливш подход“, каза Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ.

Хартата може да бъде подписана от търговски компании, институции и граждански организации в потвърждение на ангажимента им да насърчават многообразието на пазара на труда и да ценят многообразието сред своите служители. Подробности за начина на присъединяване вижте на сайта www.diverse-bg.eu, който ще се превърне в своеобразна платформа за споделяне на опит и добри практики.