Новини от БФБЛ и партньори

Дарителство и КСО по време на кризата с COVID-19 ... и след това

23 юни 2020
Дарителство и КСО по време на кризата с COVID-19 ... и след това

Участвайте в допитването на БДФ до 26 юни

Българският дарителски форум прави кратко допитване сред компании и фондации за начина, по който кризата с COVID-19 оказва влияние на техните дарителски и грантови програми в периода март - юни 2020 г., както и за последващото планиране на тези програми.

Допитването е анонимно. Резултатите ще бъдат представени като част от обобщаващия обзор на дарителските практики, който БДФ разработва.

В тази връзка ви молим да попълните въпросника до 26 юни 2020 г. Благодарим предварително!