Харта за многообразието в България

18 септември 2020
Харта за многообразието в България

ХАРТА ЗА МНОГООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Кога: 18 септември 2020 г., 10,00-12,00 часа

Къде: зала "Мусала" на х-л "Хилтън" София и онлайн 

Онлайн: На живо във фейсбук страницата на БФБЛ (на български) и фейсбук страницата на Хартата (на английски).

Събитието: Официален старт на българската Харта за многообразието – съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите с цел насърчаване на многообразието в работната среда у нас. Хартата поощрява компаниите да създават и прилагат политики, свързани с управление на многообразието, превенция на дискриминацията и поощряване на равнопоставеността.

Темата: Хартата за многообразието е документ, доброволно подписан от компания или публична институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност. Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, компетенции, таланти и умения. Документът е разработен от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията по проект, финансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз. Моля, вижте текста на Хартата

Как работи: Подписвайки Хартата, всяка организация доброволно поема отговорността да насърчава равенството на възможностите на работното място. Като страна към Хартата организацията получава достъп до широка мрежа контакти, до публикации и помощни средства за мониторинг, оценяване и поставяне на цели на политиките.

Формат: Официално подписване от компаниите учредители. 

Участници: представители на бизнеса, държавни институции, граждански организации, медии.

Работен език: български (ще бъде осигурен превод от и на английски език).

Достъпност: залата е достъпна за трудноподвижни хора, осигурени са жестомимичен превод и печатни материали на Брайл.

Програма: Свалете оттук.

РЕГИСТРАЦИЯ: За да потвърдите участието си, моля, попълнете регистрационния формуляр до 16 септември. За целта се регистрирайте на нашия сайт или, ако вече сте регистрирани, влезте със своето потребителско име и парола. Ще получите имейл с потвърждение от нас.

ВАЖНО: По време на събитието ще бъдат заснети видео и фотографски материали. С участието си в събитието се съгласявате те да бъдат използвани за промоционални и архивни цели на БФБЛ.