Годишно общо събрание 2020

02 септември 2020
Годишно общо събрание 2020

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на БФБЛ

Годишното Общо събрание на БФБЛ ще се състои на 2 септември 2020 г. (сряда) от 16,00 часа (регистрация от 15,45 ч.) в гранд хотел „София”, зала „Триадица”. Работен език - български.

Здравето и безопасността на гостите са наш приоритет. В съответствие с изискванията и препоръките на здравните власти ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме безопасното провеждане на събитието без риск за вашето здраве. Събитието ще се състои в зала с тераса и с необходимото отстояние между присъстващите, ще бъдат осигурени маски и дезинфектанти. Моля да отбележите, че ще можем да посрещнем по един представител на компания.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФБЛ по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението, при липса на кворум в 16,00 ч. събранието ще бъде отложено с 1 час и ще започне в 17,00 ч. независимо от броя на явилите се членове.

Заповядайте на тази важна среща, по време на която ще се проведат избори за член на УС и контрольор на БФБЛ поради изтичане на мандатите.

Моля, вижте номинационния формуляр, който любезно Ви молим да попълните и изпратите до офиса на БФБЛ до 1 септември 2020 г. (вторник) на имейл: office@bblf.bg или факс: 02 986 5625. Членовете на БФБЛ имат право да номинират кандидати и на място по време на Общото събрание.

Запознайте се и с дневния ред на предстоящото Общо събрание. Имайте предвид, че срещата ще се проведе на български език (превод на английски език не е предвиден).

Моля да потвърдите Вашето участие или да уведомите офиса на БФБЛ за името на писмено упълномощеното от Вас лице, което ще Ви представлява на Общото събрание, до 15 часа на 2 септември 2020 г. (сряда) на тел.: 02/ 986 5202 или чрез попълване на регистрационния формуляр. Ако нямате възможност да присъствате лично, Ви молим да подпишете и подпечатате пълномощно.

Всички документи за Общото събрание са на Ваше разположение тук, както и в офиса на БФБЛ.

Очакваме Ви на 2 септември!