Новини от членовете на БФБЛ

Неосъзнатите ни предубеждения – демони или спасители?

08 април 2021
Неосъзнатите ни предубеждения – демони или спасители?

5 начина да ги минимизираме в работната среда от Мария Шишкова, глобален лидер „Управление на таланти“,AIMS International

Неосъзнатите предубеждения, поетично звучащите Unconscious Biases на английски, оставени да се развиват и прилагат безконтролно, нанасят прогресираща вреда на организацията като жив и растящ организъм. Вкоренени дълбоко в нас, те са отговорни за избора ни на хора в екипа, предоставянето на възможност за растеж, мотивирането на желание за знание и любопитство към новото, различното и следователно – към прогреса на организацията.

Как да ги управляваме и контролираме, как да успеем да балансираме увереността си в своето мнение и възможността да вземем различно и обективно решение?

Статията в оригинал на английски предлага 5 кратки като описание и сложни за осмисляне стъпки, които да активираме като противодействие на вкоренените представи. Пълния текст може да прочетете тук.


Още новини