Новини от членовете на БФБЛ

Българската асоциация на ПР агенциите създаде Етична комисия

15 януари 2021
Българската асоциация на ПР агенциите създаде Етична комисия

Любомир Аламанов бе избран за председател на комисията, а за членове – Николай Неделчев  и Максим Бехар

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) създаде Етична комисия (ЕК). Основната й цел е да обединява комуникационната общност за етични ипрофесионални комуникации, спазване на правилата на професионалното поведение в областта на комуникациите, лоялна конкуренция и защита на интересите на клиентите и обществото като цяло. Дейността на Етичната комисия ще обхваща тълкуване и прилагане на Етичния кодекс на комуникационния бизнес (Софийска харта на етичните комуникации) или на други документи, официално одобрени от управителните органи на БАПРА. На проведеното Общо събрание на БАПРА бяха приети и Правила за работа на комисията.

За председател на Етичната комисия към БАПРА бе избран Любомир Аламанов, SiteMedia Consultancy, а за членове – Николай Неделчев, Publicis Group, и Максим Бехар, M3 Communications Group, Inc. За резервни членове бяха избрани Светлана Савова, V+O Communications, и Диана Пазаитова, Fama Consulting. Томислав Цолов, APRA Porter Novelli, зае освободеното място в УС на БАПРА.

„Етичните комуникации са от изключително значение във времена на фалшиви новини, разклатено доверие в институциите и глобална криза поради ковид пандемията. От тази гледна точка беше напълно естествено ПР бизнесът в България да създаде Етична комисия като част от отговорността за саморегулация и спазване на правила за професионална дейност. Тя ще се придържа плътно към Софийската харта за етични комуникации, приета от обединената комуникационна общност на първия официален професионален празник на ПР специалистите – 07.07.2020 г.“, сподели Любомир Аламанов, председател на Етичната комисия към БАПРА, и допълни: „През последните години българският комуникационен бранш се разви с бързи темпове и се открои на световната сцена. Успехите, постигнати от български кампании и агенции, се дават за пример и създават тенденции. Надявам се, че етиката в комуникациите ще бъде на същото ниво.“ 

Етичната комисия към БАПРА започва своята работа веднага. Сигнали могат да се подават на адреса на БАПРА или на имейл: ec@bapra.bg

 

За БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е браншовата организация на компаниите в областта на ПР и комуникационните консултации. Създадена през 2001 г., днес обхваща над 2/3 от българските агенции. Член на International Communication Consultancy Organisation (ICCO), организатор на BAPRA Bright Awards. Членовете на БАПРА са донесли десетки международни награди и отличия, издигайки България до върховете на световния ПР бизнес.


Още новини

Програма за летни стажове в АЕЦ „Козлодуй”

Програма за летни стажове в АЕЦ „Козлодуй”

От 1 март АЕЦ „Козлодуй” обявява прием на документи за кандидатстване по Програмата за платени летни стажове за 2021 г. За включване в програмата могат да кандидатстват студенти по......»