Членове

Ей И Ес Гълъбово ЕООД


уебстраница

Ей И Ес Гълъбово ЕООД

Корпорацията ЕЙ И ЕС е най-големият инвеститор в България за последните 20 години. ЕЙ И ЕС България допринася за стабилизирането на енергийния сектор и увеличава енергийната независимост на страната чрез диверсифицираните си съоръжения за производство на електрическа енергия. С инвестиция, надхвърлящa 1,3 милиарда евро, 600-мегаватовият ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, изграден в Маришкия басейн, представлява най-голямата и модерна електроцентрала в Югоизточна Европа.  156 мегаватовият ветроенергиен парк “Свети Никола” край Каварна е един от най-големите в България със своите 52 турбини “Веста”.

ЕЙ И ЕС България се придържа към споделените ценности на компанията  – стремеж към съвършенство, безопасност преди всичко, етично поведение, спазване на ангажиментите и  работа с удоволствие. Трансформирането на тези ценности в действие оказва благотворно въздействие в три основни сфери – социално развитие чрез обширна програма за корпоративна социална отговорност, по-чиста околна среда чрез старателно спазване на най-строгите екологични стандарти и устойчив икономически растеж чрез създаване на работни места в рамките на местната общност.

За допълнителна информация, моля, посетете www.aes.bg.