Членове

КонтурГлобал Марица Изток 3


уебстраница

КонтурГлобал Марица Изток 3

„КонтурГлобал Марица Изток 3” е важна част от енергийното семейство на международната компания ContourGlobal, независим производител на електроенергия. В България тя е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3". Тя е напълно рехабилитирана мощност и е важна част от енергийната система на страната. Тя е и първата топлоелектрическа централа на въглища на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда. Успешното приключване на Проекта за рехабилитация през февруари 2009 г. е успех и за България.

И през 2014 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3” следва надлежно своята стратегия да бъде надежден производител на електроенергия, който спазва стриктно изискванията на европейската и българската законодателна рамка. Компанията продължава да бъде национален лидер в областта на устойчивото развитие чрез прилагане на различни програми и проекти за опазване на околната среда, здравето и безопасността, както и в областта на социалната отговорност.