Членове

Фондация "Електронно здравеопазване България"

Фондация "Електронно здравеопазване България"

Неправителствена организация с нестопанска цел, създадена  през 2004 г., за да подпомага развитието на електронното здравеопазване (e-health) на национално ниво като част от електронното правителство на Република България.

Необходимостта от ускоряването на здравната реформа в България наложи развитието на електронното здравеопазване като основен стълб в здравната система.  В този процес фондацията си сътрудничи с всички участници и заинтересовани страни – Министерство на здравеопазването, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, НЗОК, Медицински университет София, частни здравно-застрахователни фондове, болници, ОПЛ, аптеки, лаборатории, лекари специалисти  и пациенти.

С общите усилия на фондация “Електронно здравеопазване България” и всички партньори от администрацията, здравните заведения, лекарите, съсловните организации, пациентите и фирмитевъвеждането на електронното здравеопазване се превръща в една реална и постижима цел за страната.