Членове

Юнимастерс Лоджистикс


уебстраница

Юнимастерс Лоджистикс

Юнимастърс Лоджистикс е динамично развиваща се компания, предлагаща интегрирани глобални транспортни решения и услуги, успяла да докаже висок професионализъм в организацията и управлението на превози на товари по въздух, море и суша. Иноваторската й политика, постоянните инвестиции в таланти и технологични решения и  широката партньорска мрежа са превърнали Юнимастърс в един от лидерите в бранша, отличаващ се с гъвкавост чрез собствени групажни сервизи и превози на цели контейнери в региона, както и пълно европейско покритие със собствени сухопътни групажи.