Новини на БФБЛ

Подаването на кандидатури – въпроси и отговори

07 януари 2020
Подаването на кандидатури – въпроси и отговори

Годишните награди за отговорен бизнес 2019 са отворени до 15 януари

Годишните награди за отговорен бизнес 2019 са вече отворени за всички компании у нас, като процесът на кандидатстване е изцяло онлайн. Преди да започнете да попълвате формуляра, моля, вижте някои от най-често задаваните въпроси.

1.Кой може да кандидатства? Компании и техните партньори (от НПО сектора, комуникационни агенции и други) могат да номинират свои проекти и инициативи. Конкурсът е отворен за всички фирми независимо дали са членове на БФБЛ или не. Човекът, попълнил формуляра, става лице за контакт (с име, телефон и имейл).

2.Защо да участвате? Ето само част от предимствата на кандидатстването:

 • информирате бизнес общността и широката общественост за вашия успешен и въздействащ КСО проект;
 • сравнявате инициативата си с проектите на други отговорни компании – всички номинации ще бъдат представени по време на официалната церемония по награждаване, а също и на специалната ни национална платформа за КСО ;
 • мотивирате екипа, разработил/участвал в проекта;
 • вдъхновявате и други компании да инвестират в социални инициативи;
 • печелите признание и популярност;
 • финалистите получават и ръчно изработена статуетка/сертификат в рамка.

3.Има ли такса участие? Не, кандидатстването в конкурса е напълно безплатно.

4.Какви полета трябва да попълня? За всички категории се попълват следните полета:

 • Данни за кандидатстващата организация
 • Категория
 • Приложете препоръки, ако има такива
 • Корпоративен профил на номинираната компания
 • Име на проекта
 • Описание на номинирания проект (моля, вижте ограниченията за знаците за всяко поле):
 • цел на проекта – 500 знака
 • целева група – 300 знака
 • продължителност – 300 знака
 • партньори и тяхната роля в проекта (ако има) – 300 знака
 • участие на служителите (ако има)  – 300 знака
 • дейности по проекта – 1000 знака
 • резултати – 500 знака
 • отзвук на проекта сред целевата група и в общественото пространство – 400 знака
 • вложени ресурси – финансови и нефинансови (стойност на проекта) – 300 знака
 • Резюме на проекта – 200 знака
 • Снимки – 2 снимки от проекта, лого на компанията и лого на проекта (ако има) във формат jpeg и с размер до 2МБ за всяко изображение.

ВАЖНО: За категория Инвеститор в околната среда от 2019 г. се въвежда и едно допълнително поле:

 • Въздействие на номинирания проект:
  • екологично (ясни и количествени данни за въздействието при изразходването на енергия, вода и други ресурси / намаляване на  отпадъците, емисиите във въздуха, водата и почвата, CO2, използването на земи (което е приложимо); ако резултатите са удостоверени чрез външна екологична оценка, дайте подробности.) – 500 знака  – 500 знака
  • социално (очаквани по-всеобхватни ползи за обществото – напр. условия на труд, развитие на местните общности и др.) – 500 знака
  • икономическо (данни, които показват, че проектът е икономически ефективен – напр. данни за вложенията, възвръщаемост на инвестицията, оперативни разходи) – 500 знака
  • иновативност (опишете с какво проектът се отличава от предишни или съществуващи проекти, от какви обстоятелства е продиктувана иновацията и посочете данни за ефективността й спрямо съществуваща алтернатива) – 500 знака

По този начин кандидатурите в екологичната категория на конкурса ще отговарят и на критериите на Европейските бизнес награди за околна среда, в които може да бъдете номинирани, тъй като БФБЛ е техният координатор в България.

5.Колко време имам, за да попълня формуляра? Времето е ограничено до 15 минути и ако онлайн сесията ви изтече, въведеният текст няма да бъде запазен.

6.Задължително ли е да попълня формуляра на български и на английски? Да, защото някои от членовете на журито са англоговорящи. Също така част от информацията в него ще бъде публикувана в английската страница на нашия уебсайт.

7.В колко категории мога да участвам? С един проект може да участвате само в една категория. Няма ограничения за броя на проектите, които ще номинирате. Достатъчно е те да са реализирани през 2019 г.

8.Какъв е крайният срок за кандидатстване? Крайният срок е 15 януари 2020 г.

9.БФБЛ ли определя Наградите? Не. Журито на Наградите се състои от уважавани експерти от различни сектори – бизнес, неправителствени организации, държавни институции и медии, чиито разнообразни гледни точки са залог за обективност на оценките. Членовете на журито ще бъдат обявени на сайта на БФБЛ през януари 2020 г.

10.Има ли предварително отсяване на проектите? Не, журито изготвя единствено списък с победителите и техните подгласници на второ и трето място.

11. Как се избират победителите? Всеки член на журито оценява независимо номинациите по следните критерии –  конкретна полза за обществото; партньорство с други организации; ангажираност на служителите на компанията в осъществяването на проекта; продължителност и последователност на инициативата; новаторство; обществено признание.

12.Кога стават известни победителите? По време на церемонията по награждаване.

13.Как ще разбера дали моята компания е сред наградените? Елате на церемонията по награждаване на 27 февруари 2020 г. в София! Всички номинирани компании ще получат покана за нея по имейл (ще бъде изпратен до посочения във формуляра за кандидатстване човек за контакт) и ще имат до 3 запазени места на първите редове в залата.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на 02 986 5202 или office@bblf.bg.

Още новини от БФБЛ

Срокът за кандидатстване в Наградите за отговорен бизнес 2019 удължен до 31 януари

14 януари 2020

12-и Годишeн благотворителен бал на БФБЛ

08 януари 2020

Пет причини да дадете добър пример за КСО

03 януари 2020
Всички новини

Новини от членове на БФБЛ

1400 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ през изминалата година

bg/15 януари 2020

През 2019 г. BILLA дари 57 783 лв. в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми

bg/10 януари 2020

Общественият борд на TELUS International Bulgaria отново подкрепя граждански организации

bg/06 декември 2019
Всички новини

Членове на БФБЛ

» Присъединете се към БФБЛ

© 1999-2020 БФБЛ. Всички права запазени | Условия за ползване | Политика за поверителност
Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
Следвайте ни в: